เรื่อง : ใช้ Read Aloud ให้ช่วยอ่านเอกสารใน Microsoft word ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา


เรื่อง : ใช้ Read Aloud ให้ช่วยอ่านเอกสารใน Microsoft word
หมวดหมู่ : สื่อเสียงสำหรับผู้พิการ (ประชาชนทั่วไป)
ผู้เข้าชม : 3 คน


|| แชร์ - ส่ง E-Book ไปที่ :

รายละเอียดเนื้อหา : ใช้ Read Aloud ให้ช่วยอ่านเอกสารใน Microsoft word


|| แชร์ - ส่ง E-Book ไปที่ :

|| ขอขอบคุณ : www.youtube.com