เรื่อง : เครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์ ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา


เรื่อง : เครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์
หมวดหมู่ : สื่อเสียงสำหรับผู้พิการ (ประชาชนทั่วไป)
ผู้เข้าชม : 5 คน


|| แชร์ - ส่ง E-Book ไปที่ :

รายละเอียดเนื้อหา : เครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์


|| แชร์ - ส่ง E-Book ไปที่ :

|| ขอขอบคุณ : www.youtube.com