เรื่อง : สื่อการเรียนรู้ Google Docs สำหรับคนตาบอด บทที่ 9 การแปลภาษาเอกสารบน Google Docs ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา


เรื่อง : สื่อการเรียนรู้ Google Docs สำหรับคนตาบอด บทที่ 9 การแปลภาษาเอกสารบน Google Docs
หมวดหมู่ : สื่อเสียงสำหรับผู้พิการ (ประชาชนทั่วไป)
ผู้เข้าชม : 3 คน


|| แชร์ - ส่ง E-Book ไปที่ :

รายละเอียดเนื้อหา : สื่อการเรียนรู้ Google Docs สำหรับคนตาบอด บทที่ 9 การแปลภาษาเอกสารบน Google Docs


|| แชร์ - ส่ง E-Book ไปที่ :

|| ขอขอบคุณ : www.youtube.com