เรื่อง : การแนะนำคำศัพท์ภาษามือไทย หมวด:การทักทาย ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา


เรื่อง : การแนะนำคำศัพท์ภาษามือไทย หมวด:การทักทาย
หมวดหมู่ : สื่อเสียงสำหรับผู้พิการ (ประชาชนทั่วไป)
ผู้เข้าชม : 5 คน


|| แชร์ - ส่ง E-Book ไปที่ :

รายละเอียดเนื้อหา : การแนะนำคำศัพท์ภาษามือไทย หมวด:การทักทาย


|| แชร์ - ส่ง E-Book ไปที่ :

|| ขอขอบคุณ : www.youtube.com