ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา


กิจกรรม : วันอังคาร ที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 08.00 น. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน รถโมบายเคลื่อนที่ กศน.อำเภอเชียงม่วน ในงานประเพณีสงกรานต์ ตานตุงไทลื้อ ท่าฟ้า ประจำปี พ.ศ.2566

วันอังคาร ที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 08.00 น. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน รถโมบายเคลื่อนที่ กศน.อำเภอเชียงม่วน ในงานประเพณีสงกรานต์ ตานตุงไทลื้อ ท่าฟ้า ประจำปี พ.ศ.2566       42 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

Post โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา