ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา


กิจกรรม : วันพุธ ที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 16.00 น. มอบตู้ส่งเสริมการอ่าน "ฮักอ่าน ปั๋นสุข" ของ กศน.ตำบลบ้านมาง ให้กับคุณศศิพร มงคลการ (ร้านอ๋อยโภชนา)

วันพุธ ที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 16.00 น. มอบตู้ส่งเสริมการอ่าน "ฮักอ่าน ปั๋นสุข" ของ กศน.ตำบลบ้านมาง ให้กับคุณศศิพร มงคลการ (ร้านอ๋อยโภชนา)      48 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

Post โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา