ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา


กิจกรรม : วันพุธ ที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 10.30 น. รับมอบหนังสือ สื่อ จากนายอวยชัย รัตนแพทย์ อดีต ศึกษานิเทศก์ พื้นที่การศึกษาพะเยาเขต 2 ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงม่วน

วันพุธ ที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 10.30 น. รับมอบหนังสือ สื่อ จากนายอวยชัย รัตนแพทย์ อดีต ศึกษานิเทศก์ พื้นที่การศึกษาพะเยาเขต 2 ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงม่วน      30 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

Post โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา