ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา


กิจกรรม : วันศุกร์ ที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 17.00 น. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด โดยมีกิจกรรมตานความฮู้มอบหนังสือฟรีน่าอ่าน ใบความรู้เกี่ยวกับ PM 2.5 แและประชาสัมพันธ์การรับสมัคร นักศึกษา กศน. ให้กับพ่อค้า แแม่ค้า และประชาชนที่มาจับจ่าย ซื้อของ

วันศุกร์ ที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 17.00 น. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด โดยมีกิจกรรมตานความฮู้มอบหนังสือฟรีน่าอ่าน ใบความรู้เกี่ยวกับ PM 2.5 แและประชาสัมพันธ์การรับสมัคร นักศึกษา กศน. ให้กับพ่อค้า แแม่ค้า และประชาชนที่มาจับจ่าย ซื้อของ      69 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

Post โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา