ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา


กิจกรรม : อังคาร ที่ 14 มีนาคม 2566 ให้ความรู้ การจัดทำสื่อ ส่งเสริมการอ่าน POP UP “ประวัติศาสตร์ชาติไทย”และชุดส่งเสริม การอ่าน ด้วยการเรียนรู้ “การทำพวงกุญแจของชำร่วย” โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้ สู่ชุมชน กศน.อำเภอเชียงม่วน ณ ห

อังคาร ที่ 14 มีนาคม 2566 ให้ความรู้ การจัดทำสื่อ ส่งเสริมการอ่าน POP UP “ประวัติศาสตร์ชาติไทย”และชุดส่งเสริม การอ่าน ด้วยการเรียนรู้ “การทำพวงกุญแจของชำร่วย” โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้ สู่ชุมชน กศน.อำเภอเชียงม่วน ณ ห      31 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง