ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา


กิจกรรม : 7 มีนาคม 2566 ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านรูปแบบออนไลน์ และใบความรู้ประวัติ และความเป็นมา ในวัน “วันมาฆบูชา” โครงการเสริมสร้างคุณธรรมนำชีวิตด้วยจิตอาสาพัฒนาอย่างยั่งยืน "คุณธรรมนำพา รักษาศีล" ณ วัดบ้านปงสนุก หมู่ที่ 2 ตำบลเชียงม่วน

7 มีนาคม 2566 ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านรูปแบบออนไลน์ และใบความรู้ประวัติ และความเป็นมา ในวัน “วันมาฆบูชา” โครงการเสริมสร้างคุณธรรมนำชีวิตด้วยจิตอาสาพัฒนาอย่างยั่งยืน "คุณธรรมนำพา รักษาศีล" ณ วัดบ้านปงสนุก หมู่ที่ 2 ตำบลเชียงม่วน      25 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง