ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา


กิจกรรม : วันที่ 6 มีนาคม 2566 จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านรูปแบบออนไลน์ และใบความรู้ประวัติ และความเป็นมา ในวัน “วันมาฆบูชา” งานประเพณีสรงน้ำพระธาตุดอยแก้ว พิธียกฉัตร ยกช่อฟ้าศาลาปฏิบัติธรรม ณ สำนักสงฆ์พุทธอุทยานพระธาตุดอยแก้ว บ้านสบทราย หมู่ที่ 7 ตำบลเชียงม่วน

วันที่ 6 มีนาคม 2566 จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านรูปแบบออนไลน์ และใบความรู้ประวัติ และความเป็นมา ในวัน “วันมาฆบูชา” งานประเพณีสรงน้ำพระธาตุดอยแก้ว พิธียกฉัตร ยกช่อฟ้าศาลาปฏิบัติธรรม ณ สำนักสงฆ์พุทธอุทยานพระธาตุดอยแก้ว บ้านสบทราย หมู่ที่ 7 ตำบลเชียงม่วน      26 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว
กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง