ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา


กิจกรรม : วันที่ 19 มกราคม 2565 จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านด้วยการเรียนรู้ การทำสลัดโรล การหมุนเวียนสื่อและ หนังสือ ณ บ้านหนังสือชุมชนบ้านกลาง ตำบลเชียงม่วน

วันที่ 19 มกราคม 2565 จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านด้วยการเรียนรู้ การทำสลัดโรล การหมุนเวียนสื่อและ หนังสือ ณ บ้านหนังสือชุมชนบ้านกลาง ตำบลเชียงม่วน       5 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 10.00 - 12.00 น. นางภานิษา เชื้อเมืองพาน ตำแหน่งครู   รักษาการในตำแหน่ง             ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน   มอบหมายให้ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน ลงพื้นที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านด้วยการเรียนรู้ การทำสลัดโรล  ร่วมกับนางนงนภัส  สมภาร ครู กศน.ตำบลเชียงม่วนและนางสาวสุดาพร  ทิพย์มณี ครู กศน.ตำบลสระ  โดยให้ความรู้เกี่ยวกับธงโภชนาการ เเนะนำการรับประทานอาหารให้เหมาะสมตามช่วงวัย ประโยชน์ของผักที่นำมาทำสลัดโรล และได้นำสื่อ หนังสือให้บริการประชาชนในพื้นที่ ณ บ้านหนังสือชุมชนบ้านกลาง หมู่ที่ 9  ตำบลเชียงม่วน  อำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา

 


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

Post โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา