ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา


กิจกรรม : วันที่ 17 สิงหาคม 2566 จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ บ้านหนังสือชุมชนบ้านท่าฟ้าหล่าย หมู่ที่ 6 ตำบลสระ

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ บ้านหนังสือชุมชนบ้านท่าฟ้าหล่าย หมู่ที่ 6 ตำบลสระ       14 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 น. นางภานิษา เชื้อเมืองพาน ตำแหน่งครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  กศน.อำเภอเชียงม่วน มอบหมายให้ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน ร่วมลงพื้นที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ร่วมกับครู กศน.ตำบลสระ                นายไชยพจน์ สมภาร และนางสาวสุดาพร ทิพย์มณี ครูกศน.ตำบลสระ  จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้ความรู้เกี่ยวกับธงโภชนาการและการทำสลัดโรลเพื่อสุขภาพพร้อมเเนะนำการรับประทานอาหารให้เหมาะสมตามธงโภชนาการและได้นำสื่อหมุนเวียนเพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่ บริการหนังสือนวนิยาย หนังสือสร้างอาชีพ และหนังสืออื่นๆ ณ บ้านหนังสือชุมชนบ้านท่าฟ้าหล่าย            หมู่ที่ 6 ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

Post โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา