ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา


กิจกรรม : วันที่ 17 สิงหาคม 2566 จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ บ้านหนังสือชุมชนโบราณสถานวัดท่าฟ้าใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลสระ

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ บ้านหนังสือชุมชนโบราณสถานวัดท่าฟ้าใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลสระ       22 คน

กดเพื่อแชร์ข่าววันที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. นางภานิษา เชื้อเมืองพาน ตำแหน่งครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ            กศน.อำเภอเชียงม่วน มอบหมายให้ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน ร่วมลงพื้นที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ร่วมกับครู กศน.ตำบลสระ นายไชยพจน์ สมภาร และนางสาวสุดาพร ทิพย์มณี ครูกศน.ตำบลสระ  จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้ความรู้เกี่ยวกับธงโภชนาการและการทำสลัดโรลเพื่อสุขภาพพร้อมเเนะนำการรับประทานอาหารให้เหมาะสมตามธงโภชนาการและได้นำสื่อหมุนเวียนเพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่ บริการหนังสือนวนิยาย หนังสือสร้างอาชีพ และหนังสืออื่นๆ ณ บ้านหนังสือชุมชนโบราณสถานวัดท่าฟ้าใต้  หมู่ที่ 2 ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

Post โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา