ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา


กิจกรรม : วันที่ 14 มกราคม 2566 จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566

วันที่ 14 มกราคม 2566 จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566       36 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

วันเสาร์ ที่ 14 เดือน มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 08.00 น. นางภานิษา เชื้อเมืองพาน ตำแหน่งครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศนอำเภอเชียงม่วน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ ครู กศน.ตำบล ครูอาสาสมัคร กศน. ครูผู้สอนคนพิการ เข้าร่วมจัดกิจกรรม      วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมี นายคเณศ คำนนท์ นายอำเภอเชียงม่วน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานเทศบาลตำบลเชียงม่วน นำโดยนายสุเมธี คำลือนายกเทศมนตรีตำบลเชียงม่วน และหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่อำเภอเชียงม่วนร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ในส่วนของ กศน.อำเภอเชียงม่วน ได้มีกิจกรรม การวาดภาพระบายสี หน้ากากหรรษา การจับรางวัลไขไดโนเสาร์ กิจกรรมนันทนาการ ให้กับเด็ก และเยาวชน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอเชียงม่วน หมู่ที่ 10 ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

Post โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา