ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา


กิจกรรม : 16 พฤศจิกายน 2565 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน หน่วยบริการ…..อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนอำเภอเชียงม่วน" ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดสระใต้ หมู่ที่ 4 ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา...

16 พฤศจิกายน 2565 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน หน่วยบริการ…..อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนอำเภอเชียงม่วน" ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดสระใต้ หมู่ที่ 4 ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา...      21 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

               วันพุธ  ที่ 16  เดือนพฤศจิกายน  2565  เวลา 09.00 น.  นางภานิษา  เชื้อเมืองพาน  ตำแหน่งครู  รักษาการในตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน  มอบหมายให้ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงม่วน  ครู กศน.ตำบลสระ  และบุคลากร กศน.อำเภอเชียงม่วน  จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ด้วยการเรียนรู้ ชุดการประดิษฐ์ “ตุ๊กตาหมีจากผ้าขนหนู” ชุดตราปั๊มตัวอักษรล้านนา  แนะนำหนังสือน่าอ่าน และการจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพ  จากศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ OOCC กศน.อำเภอเชียงม่วน ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดสระใต้ หมู่ที่ 4  ตำบลสระ  อำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา...

 


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง