ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา


กิจกรรม : วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ด้วยการเรียนรู้ ประดิษฐ์กระทงจากใบตอง “งานสืบสานป๋าเวณียี่เป็งล้านนา ตระการตาโคมไฟหลากสี” ณ ที่ว่าการอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ด้วยการเรียนรู้ ประดิษฐ์กระทงจากใบตอง “งานสืบสานป๋าเวณียี่เป็งล้านนา ตระการตาโคมไฟหลากสี” ณ ที่ว่าการอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา      42 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

          วันอังคาร  ที่ 8 เดือนพฤศจิกายน  2565  เวลา 17.30 น.  นางภานิษา  เชื้อเมืองพาน  ตำแหน่งครู  รักษาการในตำแหน่ง               ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน  มอบหมายให้ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงม่วน  และบุคลากร                             กศน.อำเภอเชียงม่วน  จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ด้วยการเรียนรู้ การประดิษฐ์กระทงจากใบตอง “งานสืบสานป๋าเวณี                     ยี่เป็งล้านนา ตระการตาโคมไฟหลากสี” เพื่อสืบสาน และอนุรักษ์ประเพณีการลอยกระทง มีผู้รับบริการ จำนวน 73 คน                   ณ  บริเวณที่ว่าการอำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา

 

 

 


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง