ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา


กิจกรรม : 25 ตุลาคม 2565 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ภายใต้โครงการ ส่งเสริมการออกกำลังสานสายใยในครอบครัว บ้านหล่ายทุ่ง หมู่ที่ 6 ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา... โดยความร่วมมือของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

25 ตุลาคม 2565 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ภายใต้โครงการ ส่งเสริมการออกกำลังสานสายใยในครอบครัว บ้านหล่ายทุ่ง หมู่ที่ 6 ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา... โดยความร่วมมือของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)      31 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

25 ตุลาคม 2565 ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ตามอัธยาศัย "การจับคู่ชื่อและภาพของดอกไม้ (บุษบา หาคู่ ) ประกอบเพลง อุทยานดอกไม้ ภายใต้โครงการ ส่งเสริมการออกกำลังกายสานสายใยในครอบครัวบ้านหล่ายทุ่ง หมู่ที่ 6 ตำบลเชียงม่วน


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง