ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา


กิจกรรม : 25 สิงหาคม 2565 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้ ด้วยการทำดอกไม้มะกรูดใบเตย และการพับดอกไม้จากใบเตย ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเชียงม่วน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

25 สิงหาคม 2565 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้ ด้วยการทำดอกไม้มะกรูดใบเตย และการพับดอกไม้จากใบเตย ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเชียงม่วน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา      61 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง