ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา


กิจกรรม : 24 สิงหาคม 2565 จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้ ด้วยการตัดตุงไส้หมู (ไส้ปลาก่อ) การทำอุปกรณ์ออกกำลังกายด้วยางยืด และหมุนเวียนสื่อ ณ บ้านหนังสือชุมชนบ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

24 สิงหาคม 2565 จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้ ด้วยการตัดตุงไส้หมู (ไส้ปลาก่อ) การทำอุปกรณ์ออกกำลังกายด้วยางยืด และหมุนเวียนสื่อ ณ บ้านหนังสือชุมชนบ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา      58 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง