ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา


กิจกรรม : 9 สิงหาคม 2565 คัดเลือกผลการประกวดโครงการวันรักษ์ภาษาไทยแห่งชาติ (รู้หลัก รู้รักษ์ รู้ใช้ภาษาไทย) ประจำปี 2565 ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

9 สิงหาคม 2565 คัดเลือกผลการประกวดโครงการวันรักษ์ภาษาไทยแห่งชาติ (รู้หลัก รู้รักษ์ รู้ใช้ภาษาไทย) ประจำปี 2565 ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา       32 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง