ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา


กิจกรรม : 9 สิงหาคม 2565 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ หอประชุมบ้านหนองหมู หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

9 สิงหาคม 2565 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ หอประชุมบ้านหนองหมู หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา      21 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง