ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา


กิจกรรม : 20 มิถุนายน 2565 ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน แนะนำหนังสือ E-book ความรู้เกี่ยวกับกัญชง และกัญชา และเมนูน่าอ่าน E-library โดยการสแกนอ่านทาง Qr Code ณ กศน.อำเภอเชียงม่วน

20 มิถุนายน 2565 ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน แนะนำหนังสือ E-book ความรู้เกี่ยวกับกัญชง และกัญชา และเมนูน่าอ่าน E-library โดยการสแกนอ่านทาง Qr Code ณ กศน.อำเภอเชียงม่วน      6 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

วันจันทร์ ที่ 20 เดือน มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นางสมหญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน มอบหมายให้บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงม่วน ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน แนะนำหนังสือ  E-book ความรู้เกี่ยวกับกัญชง และกัญชา และเมนูน่าอ่าน E-library โดยการสแกนอ่านทาง Qr Code ณ กศน.อำเภอเชียงม่วน


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

Post โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา