ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา


กิจกรรม : วันที่ 26 เดือน พฤษภาคม 2565 ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การประเมินโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ” (หมู่บ้าน อยู่เย็น) ประจำปี 2565 จังหวัดพะยา ณ ศาลาประชาคมบ้านบ่อเบี้ย หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านมาง

วันที่ 26 เดือน พฤษภาคม 2565 ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การประเมินโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ” (หมู่บ้าน อยู่เย็น) ประจำปี 2565 จังหวัดพะยา ณ ศาลาประชาคมบ้านบ่อเบี้ย หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านมาง      19 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

           วันพฤหัสบดี ที่   26  เดือน พฤษภาคม 2565  นางสมหญิง  แย้มยิ้ม  ผู้อำนวยการ   กศน.อำเภอเชียงม่วน  พร้อมด้วย  นางภานิษา  เชื้อเมืองพาน   ครู และบุคลากร ในสังกัด   เข้าร่วมประเมินโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ” (หมู่บ้าน อยู่เย็น)  ประจำปี 2565  จังหวัดพะเยา  ณ ศาลาประชาคมบ้านบ่อเบี้ย   หมู่ที่ 6  ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

         ในส่วน กศน.อำเภอเชียงม่วน   ได้นำกิจกรรม  ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงม่วนเคลื่อนที่  โดยมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบริการหนังสือผ่านคิวอาร์โค้ดของห้องสมุดประชาชนในรูปแบบออนไลน์  บล็อคตราปั๊มอักษรล้านนา  พร้อมจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน และการทำน้ำซ่า…..พารวย ให้กับประชาชนและเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ ที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้….

 


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

Post โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา