ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา


กิจกรรม : วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ส่งเสริมการอ่าน อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ หอประชุมบ้านหนองกลาง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านมาง

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ส่งเสริมการอ่าน อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ หอประชุมบ้านหนองกลาง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านมาง      29 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว                        วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงม่วน    ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ หอประชุมบ้านหนองกลาง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

Post โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา