ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา


กิจกรรม : 22 พฤษภาคม 2565 แนะนำการเข้าใช้บริการ E -library การปฐมนิเทศ นักศึกษา กศน. ปีการศึกษา 1/2565 ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงม่วน

22 พฤษภาคม 2565 แนะนำการเข้าใช้บริการ E -library การปฐมนิเทศ นักศึกษา กศน. ปีการศึกษา 1/2565 ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงม่วน      35 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

  วันอาทิตย์ ที่ 22 เดือน พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 - 12.00 น.นางสมหญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน    มอบหมายให้ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงม่วน แนะนำการเข้าเข้าใช้บริการ E-library งานการศึกษาตามอัธยาศัยของห้องสมุดประชาชน ให้กับนักศึกษา กศน. ที่เข้าร่วมการรับฟังปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.อำเภอเชียงม่วน ภาคเรียนที่ 1          ปีการศึกษา 2565 โดย รับชมการส่งสัญญาณ จากสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV) และที่ Facebook live เพจ ETV channel   ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงม่วน


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

Post โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา