ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา


กิจกรรม : วันที่ 16 มีนาคม 2565 แนะนำเมนูหนังสือน่าอ่าน... ณ พุทธอุทยานพระธาตุดอยแก้ว ต.เชียงม่วน

วันที่ 16 มีนาคม 2565 แนะนำเมนูหนังสือน่าอ่าน... ณ พุทธอุทยานพระธาตุดอยแก้ว ต.เชียงม่วน      21 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว
กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

Post โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา