เรื่อง : ภาษิต สำนวนไทย 4 ภาค ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา


เรื่อง : ภาษิต สำนวนไทย 4 ภาค
หมวดหมู่ : ภาษาศาสตร์
ผู้แต่ง : ราชบัณฑิตยสถาน
จำนวนหน้า : 192 หน้า
ผู้เข้าอ่าน : 79 ครั้ง

เปิดอ่าน E-Book ดาวน์โหลด


|| แชร์ - ส่ง E-Book ไปที่ :

รายละเอียดหนังสือ :

“สำนวนไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน” ที่รวบรวมคำอธิบายสำนวนไทยซึ่งคณะกรรมการจัดทำคำอธิบายถ้อยคำภาษาไทยจัดทำขึ้นเพื่อออกอากาศในรายการวิทยุ “รู้ รัก ภาษาไทย” และได้คัดเลือกบทวิทยุที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสำนวนไทย จำนวน 128 เรื่อง มาปรับรูปแบบให้เหมาะสมกับการจัดพิมพ์เป็นหนังสือ และหนังสือ "ภาษิต สำนวนไทย 4 ภาค ฉบับราชบัณฑิตยสภา" รวบรวมสำนวน สุภาษิต คำพังเพยไทยทั้งหมด 4 ภาค ทั้งภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง และภาคใต้ แต่ละภาคจะมีสำนวน ภาษิตที่เป็นคำเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น และมีคุณค่าแก่ศึกษาภาษาวัฒนธรรมท้องถิ่น