เรื่อง : แนวทางการใช้ศาสตร์การแพทย์แผนไทยในการดูแลสุขภาพผู้ป่วยโควิด-19 ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา


เรื่อง : แนวทางการใช้ศาสตร์การแพทย์แผนไทยในการดูแลสุขภาพผู้ป่วยโควิด-19
หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี
ผู้แต่ง : ศูนย์จัดการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์ และสาธารณสุข กองวิชาการและแผนงาน กรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
จำนวนหน้า : 95 หน้า
ผู้เข้าอ่าน : 600 ครั้ง

เปิดอ่าน E-Book ดาวน์โหลด


|| แชร์ - ส่ง E-Book ไปที่ :

รายละเอียดหนังสือ :แนวทางการใช้ศาสตร์การแพทย์แผนไทยในการดูแลสุขภาพผู้ป่วยโควิด-19

เรียบเรียง  ห้องสมุดประาชนอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

ขอขอบคุณข้อมูลจาก ศูนย์จัดการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์ และสาธารณสุข กองวิชาการและแผนงาน กรมการแพทย์แผนไทย                                  และการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข