เรื่อง : คู่มือสำหรับเกษตรกรการผลิตฟ้าทะลายโจร ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา


เรื่อง : คู่มือสำหรับเกษตรกรการผลิตฟ้าทะลายโจร
หมวดหมู่ : การเกษตร
ผู้แต่ง : สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร, สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 2 กรมวิชาการเกษตร ปีที่พิมพ์ : สิงหาคม 2564
จำนวนหน้า : 52 หน้า
ผู้เข้าอ่าน : 612 ครั้ง

เปิดอ่าน E-Book ดาวน์โหลด


|| แชร์ - ส่ง E-Book ไปที่ :

รายละเอียดหนังสือ :                                                       คู่มือสำหรับเกษตรกรการผลิตฟ้าทะลายโจร

ผู้แต่ง : สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร, สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 2 กรมวิชาการเกษตร

ปีที่พิมพ์ : สิงหาคม 2564

เรียบเรียงโดย  ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงม่วน