เรื่อง : คู่มือเกษตรอินทรีย์ organic thailand ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา


เรื่อง : คู่มือเกษตรอินทรีย์ organic thailand
หมวดหมู่ : การเกษตร
ผู้แต่ง : มกอช. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จำนวนหน้า : 14 หน้า
ผู้เข้าอ่าน : 612 ครั้ง

เปิดอ่าน E-Book ดาวน์โหลด


|| แชร์ - ส่ง E-Book ไปที่ :

รายละเอียดหนังสือ :คู่มือเกษตรอินทรีย์ Organic Thailand

เพื่อความเข้าใจแนวทางการผลิตเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐาน

เอกสารเผยแพร่โดย....... มกอช. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์