เรื่อง : ฉลาดรู้เน็ท ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา


เรื่อง : ฉลาดรู้เน็ท
หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี
ผู้แต่ง : สร้าางสรรค์โดย : สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จำนวนหน้า : 90 หน้า
ผู้เข้าอ่าน : 195 ครั้ง

เปิดอ่าน E-Book ดาวน์โหลด


|| แชร์ - ส่ง E-Book ไปที่ :

รายละเอียดหนังสือ :     หนังสือเล่มนี้ทําขึ้นเพื่อให้คนไทยที่ยังไม่คุ้นเคยกับการใช้อินเทอร์เน็ตได้รู้และเข้าใจ เห็นประโยชน์และโทษที่แฝงมา และมีความมั่นใจที่จะ  ใช้อินเทอร์เน็ตกันมากยิ่งขึ้น โดยจะมีตัวละคร “พุดน้อย” ที่จะนําพาทุกท่านท่องไปในเนื้อหาของหนังสืออย่างสนุกสนาน ได้รู้เคล็ดลับ และไม่ตกเป็นเหยื่อของภัย คุกคามในโลกออนไลน์