ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยาวนอุทยานไดโนเสาร์แก่งหลวง

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

    เมื่อ พ.ศ.2545 มีการขุดพบซากกระดูกไดโนเสาร์วางเรียงต่อกัน จำนวน 20 ชิ้น ประกอบด้วย  กระดูกคอ  กระดูกสันหลัง        กระดูกโคนหาง กระดูกสะโพก  กระดูกซี่โครง

    สันนิษฐษนว่าขนาดไดโนเสาร์ น่าจะยาวตั้งแต่ 15 เมตรขึ้นไป เป็นไดโนเสาร์กินพืชขนาดใหญ่ ที่เรียกว่า ซอโรพอด ซึ่งมีคอยาว หางยาว เดิน 4 ขา และกินพืชเป็นอาหาร โดยบริเวณที่พบกระดูกไดโนเสาร์เป็นเนินเขาหินทรายสีแดง พื้นที่ป่ามีความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งประมาณอายุจากชั้นหินทรายสีแดงที่ค้นพบคาดว่ามีอายุไม่ต่ำกว่า 130 ล้านปี                                                      การค้นพบครั้งนี้ เป็นการค้นพบซากกระดูกไดโนเสาร์ครั้งแรกในภาคเหนื อปัจจุบันยังไม่สามารถระบุชนิดได้ แต่พบว่ามีลักษณะต่างจากไดโนเสาร์ซอโรพอดชนิดอื่นๆที่เคยพบในประเทศไทย สันนิษฐานว่าอาจเป็นชนิดที่ค้นพบใหม่ของโลก

    วนอุทยานไดโนเสาร์แก่งหลวง ภายในจัดแสดง                                                                                               1.ซากกระดูกไดโนเสาร์ดึกดำบรรพ์                                                                                                             2.โครงกระดูกไดโนเสาร์จำลองขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นไดโนเสาร์ชนิดที่ขุดพบ คือ สายพันธุ์ซอโรพอด                                   3.ภาพการขุดค้นซากกระดูกไดโนเสาร์                                                                                                           4.ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับไดโนเสาร์                                                                                                               5.ตู้จัดแสดงกระดูกที่ขุดพบ                                                                                                                       6.หลุมขุดพบกระดูกไดโนเสาร์ของจริงให้ได้ชมอีกด้วย

การบริหารจัดการ

หน่วยงานราชการ ประเภทพิพิธภัณฑ์เกษตร, วิทยาศาสตร์, การแพทย์, เทคโนโลยี, ชีวิตและธรรมชาติ

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ   ซากกระดูกไดโนเสาร์วางเรียงต่อกัน จำนวน 20 ชิ้น

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ  วนอุทยานแก่งหลวง หมู่ 7 บ้านหนองกลาง ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 56160
โทรศัพท์ : 084-486 2729

วันและเวลาทำการ   เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 08.30-16.30 น.

ค่าเข้าชม  เข้าชมฟรี