ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยาฝั่งต้า (ไชยสถาน)ที่ตั้งบ้านไชยสถาน ตำบล/แขวงเชียงม่วน อำเภอ/เขตเชียงม่วน ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 56160

รายละเอียด

     ฝั่งต้าไชยสถาน ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยภูนาง ซึ่งอยู่ในเขตติดต่อกับบ้านไชยสถาน ตำบลเชียงม่วน จังหวัดพะเยา มีสภาพคล้าย แพะเมืองผี
       ฝั่งต้า หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า ฝั่งต้าไชยสถาน มาจากคำว่า ฝั่ง คือ ฝั่งของน้ำ ที่เกิดจากน้ำกัดเซาะของน้ำ , ต้า อาจแปลได้ว่า ท่าน้ำ เพราะท่าน้ำภาษาเหนือเรียกว่า ต้า เมื่อนำมารวมกันของคำว่าฝั่งน้ำแล้วก็คือ ฝั่งต้า นั้นเอง
       ส่วนคำว่า ไชยสถาน มาจากชื่อของหมู่บ้าน เพราะฝั่งต้าแห่งนี้ ตั้งอยู่บริเวณ หมู่บ้านไชยสถาน ชาวบ้านจึงเรียกว่า            ฝั่งต้าไชยสถาน
       ฝั่งต้าไชยสถาน ตั้งอยู่ทิศตะวันออกของบ้านไชยสถานเป็นลักษณะดินที่เกิดจากน้ำกัดเซาะของธรรมชาติ คล้ายๆ ภูเขาเตี้ย มีหน้ากว้างประมาณ 200 เมตร สูงประมาณ 25 เมตร ที่ถูกน้ำกัดเซาะหายไปข้างหนึ่ จึงทำให้มีรูปร่างเป็นภูเขาครึ่งซีก ที่สวยงาม โดยธรรมชาติของดินที่ถูกกัดเซาะ
        บนยอดเขา ของฝั่งต้าไชยสถานแห่งนี้ ยังเป็นจุดชมวิวและจุดพักผ่อนได้ มีเนื้อที่ค่อนข้างราบประมาณ 3 ไร่ สามารถมองเห็นทิวทัศน์สวยงามรอบด้าน ใกล้ๆ กัน มีสระน้ำอยู่ข้างหน้ามีสถานที่จัดไว้สำหรับนักท่องเที่ยวได้พักผ่อนหย่อนใจ

ลักษณะเด่น  หน้าผาคล้ายแพะเมืองผี ที่ จังหวัด แพร่

ประวัติ  ฝั่งต้า ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยภูนาง ซึ่งอยู่ในเขตติดต่อกับบ้านไชยสถาน ตำบลเชียงม่วน จังหวัดพะเยา        มีสภาพคล้าย แพะเมืองผี