เรื่อง : ภาพยนตร์ส่วนพระองค์เสด็จพระราชดำเนินหัวเมืองภาคเหนือ 27 ก.พ. - 18 มี.ค 2501 ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา


เรื่อง : ภาพยนตร์ส่วนพระองค์เสด็จพระราชดำเนินหัวเมืองภาคเหนือ 27 ก.พ. - 18 มี.ค 2501
หมวดหมู่ : สื่อการเรียนรู้สำหรับ บุคคลทั่วไป
ผู้เข้าชม : 6 คน


|| แชร์ - ส่ง E-Book ไปที่ :

รายละเอียดเนื้อหา : ภาพยนตร์ส่วนพระองค์เสด็จพระราชดำเนินหัวเมืองภาคเหนือ 27 ก.พ. - 18 มี.ค 2501


|| แชร์ - ส่ง E-Book ไปที่ :

|| ขอขอบคุณ : www.youtube.com