ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา


กิจกรรม : ร่วมบริจาคหนังสือ สื่อของห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงม่วน ให้กับ ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเชียงม่วน โรงพยาบาลเชียงม่วน และ เทศบาลตำบลเชียงม่วน

ร่วมบริจาคหนังสือ สื่อของห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงม่วน ให้กับ ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเชียงม่วน โรงพยาบาลเชียงม่วน และ เทศบาลตำบลเชียงม่วน      19 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

 

วันที่ 19 สิงหาคม 2564  นางสมหญิง  แย้มยิ้ม  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอเชียงม่วน               ร่วมสมทบทุน บริจาคสิ่งของ เพื่อช่วยเหลือแพทย์ พยาบาล ผู้ป่วยโรคโควิด -19และบริจาคหนังสือสื่อของห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงม่วน               ให้กับ ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเชียงม่วนโรงพยาบาลเชียงม่วน และ เทศบาลตำบลเชียงม่วน

 


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

Post โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา
Post โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา