ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา


กิจกรรม : กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โครงการวันรักษ์ ภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2564

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โครงการวันรักษ์ ภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2564      78 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

                            วันที่ 11 สิงหาคม 2564 นางสมหญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน มอบหมายให้                                                      นางภานิษา เชืี้อเมืองพาน    ครู กศน.อำเภอเชียงม่วน    นางณัฐกฤตา นาละต้ะ ครูผู้ช่วย                           และนางสาวภัศรชนก  อินธิยา บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนชนอำเภอเชียงม่วน มอบเกียรติบัตรและของรางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมประกวด การคัดลายมือ และการเขียนเรียงความ ในโครงการ "วันรักษ์ภาษาไทยแห่งชาติ"              ประจำปี 2564   ณ โรงเรียนบ้านไชยสถาน โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง และโรงเรียนบ้านท่าม่าน   ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว                จัดในระหว่างวันที่   29 ก.ค.- 5 ส.ค. 2564...


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

Post โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา
Post โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา