ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา


กิจกรรม : วันที่ 9 เมษายน 2564 ประชุมบรรณารักษ์ประจำห้องสมุดประชาชนในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา

วันที่ 9 เมษายน 2564 ประชุมบรรณารักษ์ประจำห้องสมุดประชาชนในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา      40 คน

กดเพื่อแชร์ข่าววันศุกร์ที่  9  เมษายน  2564  นางสมหญิง  แย้มยิ้ม  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน  มอบหมายให้ นางสาวภัศรชนก อินธิยา บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงม่วน  เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานการศึกษาตามอัธยาศัย และประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดทำ E-library ของสถานศึกษา เพื่อให้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และขับเคลื่อนการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยของประชาชนจังหวัดพะเยา เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมปัญญา สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

Post โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา
Post โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา