เรื่อง : เมนูผักกุ๊กน้อย 4 ภาค ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา


เรื่อง : เมนูผักกุ๊กน้อย 4 ภาค
หมวดหมู่ : สุขภาพและอาหาร
ผู้แต่ง : สำนักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
จำนวนหน้า : 68 หน้า
ผู้เข้าอ่าน : 24 ครั้ง

เปิดอ่าน E-Book ดาวน์โหลด


|| แชร์ - ส่ง E-Book ไปที่ :

รายละเอียดหนังสือ :เมนูผักกุ๊กน้อย 4 ภาค

   หนังสือเมนูผักกุ๊กน้อย 4 ภาค เล่มนี้สำนักโภชนาการ ได้รวบรวมและจัดทำขึ้นจากเมนูอาหารของโรงเรียนที่เข้าร่วมประกวดระดับประเทศประกอบด้วยเมนูอาหารสำรับ อาหารจานเดียว และอาหารว่าง รวมทั้งสิ้น39 เมนูโดยมีการพัฒนาต่อยอดปรับปรุงสูตรเพิ่มปริมาณผักให้เพียงพอกับความต้องการของเด็กวัยเรียนและปรับปรุงรสชาติให้มีความเป็นกลางมากขึ้นซึ่งโรงเรียนทุกภาคสามารถนำไปปรุงเป็นอาหารสำหรับเด็กในแต่ละมื้อได้ตามความเหมาะสมที่สำคัญคณะผู้จัดทำยังได้เพิ่มเติมคุณค่าทางโภชนาการสำหรับ1 คนกิน เพื่อให้ครูพ่อแม่ ผู้ปกครองและผู้สนใจสามารถนำไปใช้ในการกำหนดพลังงานที่ร่างกายควรได้รับในแต่ละวันอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งเผยเคล็ดลับในการปรุงอาหารแต่ละเมนูเพื่อให้เข้าใจวิธีการปรุงอาหารที่สงวนคุณค่าทาง
โภชนาการและรสชาติอร่อยเหมือนกับต้นตำรับ ท้ายเล่ม ยังให้ความรู้เพิ่มเติมในเรื่องของผักพื้นบ้านแต่ละชนิด ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมการกินให้ทุกภาคได้เรียนรู้ร่วมกัน

ขอขอบคุณข้อมูล  สำนักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี