เรื่อง : คำพ่อคำเเม่ ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา


เรื่อง : คำพ่อคำเเม่
หมวดหมู่ : ศาสนา/จิตวิทยา
ผู้แต่ง : พระธรรมกิตติวงส์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ.๙ ราชบัณฑิต)
จำนวนหน้า : 236 หน้า
ผู้เข้าอ่าน : 105 ครั้ง

เปิดอ่าน E-Book ดาวน์โหลด


|| แชร์ - ส่ง E-Book ไปที่ :

รายละเอียดหนังสือ :

คำพ่อคำเเม่

            หนังสือ คำ พ่อ คำ แม่ เล่มนื้ เป็นหนังสือที่มุ่งการปลูกฝืงคุณธรรม จริยธรรม ให้เกิดขึ้นในครอบครัว โดยเน้นให้ลูกทุกๆ คน ได้ดระหนักถึงคุณค่าแห่งความรัก ความห่วงใยของพ่อแม่ที่ถ่ายทอดออกมาเป็นค่าสังสอน จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนื้ จักช่วยให้ลูกๆ ได้หันมาเอาใจใส่ และเห็นคุณค่าแห่งถ้อยค่าของพ่อแม่มากยิ่งขึ้น อันจะล่งผลให้เกิดความดีงามทั้งแก่ดนเอง และสังคมโดยรวมสืบไป

ขอขอบคุณข้อมูลจาก พระธรรมกิตติวงส์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ.๙ ราชบัณฑิต)