เรื่อง : 26 พฤษภาคม 2564 วันวิสาขบูชา ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา


เรื่อง : 26 พฤษภาคม 2564 วันวิสาขบูชา
หมวดหมู่ : ศาสนา/จิตวิทยา
ผู้แต่ง : เพจ ห้องสื่อครูบาส / ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงม่วน เรียบเรียง
จำนวนหน้า : 10 หน้า
ผู้เข้าอ่าน : 83 ครั้ง

เปิดอ่าน E-Book ดาวน์โหลด


|| แชร์ - ส่ง E-Book ไปที่ :

รายละเอียดหนังสือ :

26 พฤษภาคม 2564  "วันวิสาขบูชา"

“วันวิสาขบูชา” เป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญที่สุดในศาสนาพุทธ 3 เหตุการณ์ด้วยกัน คือ การประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระโคตมพุทธเจ้า โดยทั้งสามเหตุการณ์ได้เกิด ณ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือวันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขะ ชาวพุทธจึงเรียกการบูชาในวันนี้ว่า “วิสาขบูชา” ย่อมาจาก “วิสาขปุรณมีบูชา” แปลว่า “การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ”                                                                                                                                                          

ขอขอบคุณข้อมูลจาก      เพจห้องสื่อครูบาส                                                                                                      ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงม่วน    เรียบเรียง