เรื่อง : ทำอย่างไรกับความโกรธ ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา


เรื่อง : ทำอย่างไรกับความโกรธ
หมวดหมู่ : ศาสนา/จิตวิทยา
ผู้แต่ง : อาจารย์วศิน อินทสระ
จำนวนหน้า : 50 หน้า
ผู้เข้าอ่าน : 95 ครั้ง

เปิดอ่าน E-Book ดาวน์โหลด


|| แชร์ - ส่ง E-Book ไปที่ :

รายละเอียดหนังสือ :

 

บุคคลฆ่าความโกรธเสียได้ย่อมอยู่เป็นสุข ฆ่าความโกรธเสียได้ย่อมไม่เศร้าโศก พระอริยเจ้าทั้งหลายสรรเสริญการฆ่าความโกรธซึ่งมีรากเป็นพิษมียอดหวานเพราะฆ่าความโกรธได้แล้วย่อมไม่ เศร้าโศก