เรื่อง : หนังสือโลกเปลี่ยน คนปรับ สังคมของพวกเราในโลกหลังโควิด ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา


เรื่อง : หนังสือโลกเปลี่ยน คนปรับ สังคมของพวกเราในโลกหลังโควิด
หมวดหมู่ : 100 ปรัชญา จิตวิทยา
ผู้แต่ง : สุวิทย์ เมษินทรีย์
จำนวนหน้า : 23 หน้า
ผู้เข้าอ่าน : 37 ครั้ง

เปิดอ่าน E-Book ดาวน์โหลด


|| แชร์ - ส่ง E-Book ไปที่ :

รายละเอียดหนังสือ :

                หนังสือโลกเปลี่ยน คนปรับ สังคมของพวกเราในโลกหลังโควิด
     โลกมีพลวัตอยู่ตลอดเวลา บ่อยครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไป แต่จะมีนาน ๆ ครั้งที่ก่อเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบถอนรากถอนโคนการเปลี่ยนแปลงแบบถอนรากถอนโคน ก่อให้เกิดการจบสิ้นของบางสิ่ง พร้อม ๆ กับการอุบัติขึ้นของสิ่งใหม่ ๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อนหน้านั้น การเปลี่ยนแปลงแบบถอนรากถอนโคนจนไม่เหลือเค้าโครงสร้างเดิมในทางชีววิทยาเรียกว่า “การปรับเปลี่ยนเชิงโครงสร้าง” (Metamorphosis) ดังเช่น ตัวหนอนที่ค่อย ๆ เปลี่ยนตัวเองเป็นดักแด้ ก่อนที่จะค่อย ๆ เปลี่ยนตัวเองอีกครั้งเป็นผีเสื้อในที่สุด
     การเปลี่ยนแปลงในพลวัตของโลก ก็ไม่ได้มีอะไรที่ผิดแปลกแตกต่างไปจากการเปลี่ยนแปลงจากตัวหนอนเป็นผีเสื้อ นี่คือปรากฏการณ์ที่อาจเรียกว่า “การปรับโครงสร้างโลก” (Global Metamorphosis) ภายใต้การปรับโครงสร้างโลก อารยธรรมกาลังอยู่ในระยะเปลี่ยนผ่าน ที่มิได้มีแต่เพียงการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ที่เกิดขึ้นพร้อม ๆ กับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจครั้งใหญ่เท่านั้น แต่เกิดการปฏิวัติทางสังคมและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมนุษย์ขนานใหญ่ตามมา และนี่คือที่มาของการอุบัติขึ้นของ “สังคมของพวกเรา” ในโลกหลังโควิด


สุวิทย์ เมษินทรีย์
2 พฤษภาคม 2563